چهارشنبه, 22 اسفند 1397 ساعت 06:12

فراخوان ارائه دیدگاه در خصوص آب

 فراخوان ارائه دیدگاه در خصوص آب 

 

در شرایط کنونی که کشور عزیزمان در راستای حرکت به سمت احیاء و ترمیم منابع آب نیازمند به یک نقشه راه جامع، مورد وفاق و همکاری عمومی است، جمع آوری نظرات و پیشنهادات اقشار مختلف جامعه اقدامی مفید و موثر است.

در این راستا مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران حسب ایفاء تکلیف قانونی خود خاصه در شرایطی که کشور در تنگنای کم آبی قرار دارد در جهت کسب نظرات آحاد جامعه و با هدف دستیابی به مجموعه وسیعی از نقطه نظرات چاره ساز اقدام به ایجاد فضایی در قالب درگاه "ارائه دیدگاه‌ در خصوص آب" نموده است که فضائی است برای گفتگو، چاره اندیشی، بررسی، اشاعه فرهنگ بهره برداری بهینه و ساماندهی منابع آب در حوزه کشاورزی، شرب، صنعت و معدن و خدمات.

این درگاه آماده قبول نظرات و پیشنهادات فرهیختگان، محققان، کارشناسان، فعالان، ذینفعان در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، ذیمدخلان، اقتصاددانان، نویسندگان و جامعه شناسان در حوزه آب و کشاورزی در زمینه ارائه راهکارهای ارتقاء مدیریت آب کشور می باشد.

جمع بندی پیشنهادات ارائه شده پس از ارزیابی به مراجع مسئول مدیریت آب کشور تقدیم خواهد گردید.

خواهشمند است به منظور ارائه نظرات راهبردی و ارشادی به "درگاه ارائه دیدگاه در خصوص آب " به پرتال مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران به آدرس http://awnrc.com/ مراجعه نمایید.

امید آنکه هموطنان گرامی این مرکز را در راستای ایفای وظیفه ملی خود یاری و همراهی نمایند.