دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398 ساعت 06:52

برگزاری نشست تخصصی با موضوع گردشگری کشاورزی (اگریتوریسم)

 

برگزاری نشست تخصصی با موضوع گردشگری کشاورزی (اگریتوریسم)

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در راستای وظایف محوله خود از جمله تسهیل فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی اقدام به مطالعه در زمینه گردشگری کشاورزی یا اگریتوریسم به عنوان مدلی برای معیشت جایگزین در کشور نموده است. در این راستا نتایج  این مطالعه با موضوع "امکان سنجی، مطالعه ظرفیت‌ها و تعیین مکانیسم‌ها و مدل‌های مفهومی در گردشگری کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه" در نشست تخصصی آن در تاریخ سه شنبه 3 اردیبهشت 98 از ساعت 10 الی 12 در اتاق ایران، ساختمان جدید، طبقه اول، بال شمالی برگزار خواهد شد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی ظرفیت‌ها، تعیین فرصت‌ها، وضعیت معیشت و درآمدزایی گردشگری کشاورزی (اگریتوریسم) به عنوان گزینه ای برای معیشت پایدار جایگزین یا مکمل در ایران و بخصوص حوضه دریاچه ارومیه بوده است.

از علاقمندان دعوت میگردد که در این نشست تخصصی شرکت نمایند.