یکشنبه, 06 مرداد 1398 ساعت 09:52

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 

22 و 23 آبان ماه 1398

 

The 1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation & Drainage

 

www.inciid2019.ir