سه شنبه, 01 بهمن 1398 ساعت 06:22

تصمیم‌های سیاسی بیشتر از تحریم به صادرات ایران لطمه می‌زند

 

در نشست مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران عنوان شد

تصمیم‌های سیاسی بیشتراز تحریم به صادرات لطمه می‌زند

نشست «آسیب‌شناسی صادرات محصولات لبنی از منظر قیمت» برگزار شد. در این نشست محمدمهدی فارسی و حامد رفیعی صادرات محصولات لبنی شیر، پنیر، خامه و ماست به کشورهای هدف مانند عراق، افغانستان ترکمنستان را بررسی کردند و از موانع و مشکلات این حوزه گفتند.

نشست «آسیب‌شناسی صادرات محصولات لبنی از منظر قیمت» برگزار شد. در این نشست محمدمهدی فارسی و حامد رفیعی صادرات محصولات لبنی شیر، پنیر، خامه و ماست به کشورهای هدف مانند عراق، افغانستان ترکمنستان را بررسی کردند و از موانع و مشکلات این حوزه گفتند.

اطلاعات بیشتر