شنبه, 14 اسفند 1400 ساعت 12:40

فراخوان دریافت مقالات سومین کنفرانس اقتصاد آب

پيرو اطلاع رساني قبلي، بدينوسيله از تمام صاحب نظران و متخصصان اقتصادي دعوت مي‌شود با ارائه مقاله، پيشنهاد برگزاري كارگاه آموزشي، برگزاري نشست‌هاي تخصصي و ساير شيوه‌هاي خلاقانه براي تسهيل شناسائي مسائل اصلي بخش آب كشور و راهكارهاي حل مساله در سومين دور كنفرانس ملي اقتصاد آب مشاركت نمايند. از آنجائي كه اين كنفرانس با مشاركت و پشتيباني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، وزارت نيرو (شركت مديريت منابع آب ايران و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور)، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه برگزار مي‌شود، به طور بي‌واسطه منجر به انتقال توصيه‌هاي سياستگذاري و همچنين راهكارهاي ارتقاء وضع موجود به واحدهاي ذيربط خواهد شد: مشاركت در اين كنفرانس، علاوه بر ويژگي فوق و ساير مزيت‌هاي متعارف كنفرانس‌هاي ملي، از مزاياي زير برخوردار خواهد بود:


  • اعطاي گواهي شركت در كنفرانس
  • اعطاي گواهي ارائه مقاله
  • تقدير مالي از مقالات منتخب
  • برنامه‌ريزي براي چاپ مقالات منتخب در مجلات علمي–پژوهشي
  • معرفي ايده‌هاي برتر و مقالات كاربردي براي برخورداري از فرصت حمايت مالي در انجام پژوهش‌هاي كاربردي
  • حمايت علمي (مشاوره)، همكاري در رفع نيازهاي اطلاعاتي و تقويت علمي رساله‌هاي دكتري ارائه دهندگان مقالات
  • درج مشخصات پژوهشگران (صاحبان مقالات برتر) در فهرست متخصصان اقتصاد آب
  • استفاده از ظرفيت علمي و توان كارشناسي پژوهشگران منتخب در داوري و نظارت طرح‌هاي پژوهشي.


باعث افتخار دبيرخانه دائم كنفرانس ملي دو سالانه اقتصاد آب است بتواند كانون انعكاس صداي متخصصان اقتصاد كشور باشد. اميدواريم هيچ يك از پژوهشگران اين عرصه، بخش آب كشور را از يافته‌هاي علمي و تجربي خود در اين حوزه محروم ننمايند.


دبيرخانه دائم كنفرانس