سه شنبه, 30 فروردين 1401 ساعت 04:36

 

 

برگزاری نشست با تشکل‌های اقتصاد آب

دبیرخانه دائمی اقتصاد آب با مشارکت وزارت نیرو اقدام به برگزاری نشست تخصصی و صمیمانه با تشکل‌ها، اندیشکده‌ها، انجمن‌ها و پژوهشکده‌های مرتبط با حوزه آب و اقتصاد آب نمود. دبیرخانه اقتصاد آب در راستای اجرای مفاد بیانیه دومین کنفرانس اقتصاد آب مبنی بر مشارکت هر چه بیشتر مراکز و تشکل‌های فعال در زمینه آب و اقتصاد آب در کنفرانس، نشست مذکور را جهت همفکری و هم‌افزایی و مشارکت نهادهای مذکور در سومین کنفرانس اقتصاد آب به‌صورت مجازی و حضوری تدارک دید. در این نشست ابتدا آقای دکتر حیدری به‌عنوان دبیر علمی کنفرانس، توضیحاتی در خصوص اهداف کنفرانس و هدف از برگزاری نشست را بیان کردند و در ادامه آقای بهزاد فکاری سردهایی، سوابق دو کنفرانس برگزارشده و روند اجرایی کنفرانس پیش رو را توضیح دادند. در ادامه نمایندگان مراکز و تشکل‌ها در جلسه اعم از اندیشکده امیرکبیر، مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دفتر مقررات و تنظیم بازار وزارت نیرو، موسسه فنی و مهندسی کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، اندیشکده زیست‌پذیری شهری، موسسه مطالعات راهبردی بازنشستگی صبا، مرکز نکسوس دانشگاه امیرکبیر، اندیشکده تدبیر آب، انجمن مردم نهاد ایرانرود، کمیته آب و محیط زیست پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و خانه آب ایران به بحث و گفتگو پرداختند. طی مذاکرات صورت گرفته، مقرر شد که به مراکز و تشکل‌های متقاضی، پانل و کارگاه‌های آموزشی و فرصت ارائه نتایج مطالعات تخصیص داده شود.