اعضای کارگروه

ماموریت های کارگروه

ریاست کارگروه: مهندس محمدحسین شریعتمدار

 

اعضای ثابت:

دکتر ناصر مقدسی

دکتر علی‌اصغر محمدی فاضل

مهندس سیدمحمد میرمحمدی

مهندس ابوالفضل میرقاسمی

 

دبیر کارگروه: لیلا علوی

1- تبیین جایگاه بخش خصوصی در اجرای نقشه راه و نحوه تحقق تعهدات بین المللی درکاهش GHG

2- تشویق و حمایت از واحد ها ی صنعتی، تولیدی و خدماتی بخش خصوصی برای تولید و استفاده از فناوری های سازگار با محیط زیست

3- همکاری در زمینه تقویت منابع صندوق ملی محیط زیست

4- تشویق واحد های صنعتی بخش خصوصی جهت تاسیس واحد های HSE

5- انتقال دیدگاه بخش خصوصی در خصوص شاخص های موجود جهت تسهیل فرایند صدور برچسب های محیط زیستی مرتبط با محصولات کشاورزی و منابع طبیعی

6- ارائه مشاوره به ارکان نظام در زمینه چالش ها و فرصت های محیط زیست و منابع طبیعی و پدیده های نوظهور در قالب بیانیه و یا گزارش راهبردی

ر

 

 

 

 

تعداد بازدید : 2043