حضور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 
 

در یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی   

 
 

کنفرانس اقتصاد کشاورزی یک رویداد علمی شایان توجه در سطح ملی محسوب می‌شود. یازدهمین دوره این کنفرانس در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت سال 1397 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این دوره از کنفرانس، مسائل اقتصاد کشاورزی کشور با سخنرانی صاحبنظران برجسته‌ای چون دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور)، دکتر مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور)، مهندس مسعود خوانساری (نائب رئیس اتاق ایران)، دکتر سیف (رئیس کل بانک مرکزی) و دکتر عیسی کلانتری (رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست) و برگزاری 4 پنل تخصصی با عناوین «اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، الزامات و راهکارها»، «چالش¬ها و مزیت¬های بخش کشاورزی از دیدگاه فعالان بخش، الزامات قانونی و قانون¬گذاری»، «تغییر اقلیم، محیط زیست و کشاورزی پایدار»، «رویکردهای نوین حمایت و تأمین مالی بخش کشاورزی» مورد بررسی قرار گرفت. محمد حسین شریعتمدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با حضور در پنل «اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، الزامات و راهکارها» به بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی از منظر بحران منابع آب و ضرورت مدیریت آن در کشور پرداختند. وی در سخنرانی خود ضمن ارائه آمار و اطلاعاتی در خصوص وضعیت سرانه آب مصرفی، وضعیت دشت‌های بحرانی و وضعیت چاه‌های آب به ضرورت مدیریت مصرف آب به منظور جلوگیری از رسیدن به نقطه بی بازگشت تا پایان برنامه ششم تاکید کردند. ایشان همچنین تاکید داشتن رسیدن به این مهم جز از کانال بخش خصوصی امکان پذیر نیست. کارشناسان گروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز با ارائه سه مقاله با عناوین « بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی رشد اقتصادی بخش کشاورزی: بررسی با استفاده از داده های تابلویی»، « بررسی رشد بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی بر رشد مخارج خانوارهای روستایی ایران» و «تحلیل فضای رقابتی موجود در زنجیره تامین گوشت مرغ کشور با استفاده از الگوی پورتر» حضور پر رنگ در این کنفرانس داشته‌اند.