یکشنبه, 16 بهمن 1401 ساعت 09:17

 

 

عبور از ابرچالش آب، نیازمند قبول و اجرای «ریاضت آبی» است 

 

 

عباس کشاورز، معاون مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به شرایط خاص حوزه آب در کشور، می‌گوید:

برای عبور از این ابرچالش و رفع نگرانی‌های مرتبط با آن، ناگزیر به تغییر رفتار و قبول ریاضت آبی هستیم.

 

جهت مشاهده ویدیو اینجا کلیک نمایید