هیأت امنای مرکز

man-icon.png

حسین سلاح ورزی

سمت: رئیس اتاق ایران

man-icon.png

نایب رئیس اتاق ایران

سمت نایب رئیس اتاق ایران

man-icon.png

دبیر کل اتاق ایران

سمت: دبیرکل اتاق ایران

man-icon.png

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

سمت: نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب،و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

man-icon.png

معاون وزارت جهاد کشاورزی

سمت: معاون وزارت جهاد کشاورزی

man-icon.png

معاون وزیر نیرو

سمت: معاون وزیر نیرو

man-icon.png

معاون اقتصادی مرکز تحقیقات

سمت:معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

man-icon.png

معاون امور زیربنایی

سمت: معاون امور زیربنایی

man-icon.png

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق ایران

سمت:رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق ایران

man-icon.png

شخصیت‌های علمی و پژوهشی

سمت:دو نفر از شخصیت‌های علمی و پژوهشی صاحب نام در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و آب

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
ارتباط با ما
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵ - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان جدید ، طبقه ۳
صندوق پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹
تلفن: ۸۵۷۳۲۵۸۵۵-۸۵۷۳۲۸۵۱
پست الکترونیکی: info@awnrc.org
telegraminstagram