این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

بيانيه همايش بحران مديريت منابع آبهاي زيرزميني

 

بروز آثار و تبعات منفي گسترده و بسيار نگران كننده بحران آب كه پايداري سرزمين و امنيت غذايي را با چالش هاي جدي مواجه نموده، تمركز بر اعتلاي مديريت آب را به عنوان يكي از اصلي ترين مؤلفه هاي مؤثر در توسعه پايدار به يك موضوع حياتي و ضروري تبديل نموده است.
مديريت منابع آب در جريان تحولات با چالش هاي عمده اي مواجه گرديده، شرايط و مناسبات تشكيلات مختلف دولتي با يكديگر، دولت با جامعه و بطور كلي نحوه نگرش به مقوله توسعه، تحولات اساسي و تغييرات گسترده اي را مي طلبد. تجربه تلخ دهه هاي گذشته نشان داده كه براي ايجاد تعادل و توازن بين عرضه و تقاضاي آب صرفا اتكا به مديريت عرضه آب، برنامه ريزي و تحكم، نگرش سخت افزاري و بخشي نمي تواند مشكلات و چالشهاي مديريت آب را مرتفع نموده و از عهده حل و فصل آنها برآيد بلكه نياز به رويكردهاي جديد در فرآيند تكوين مديريت آب مي باشد.
به منظور تحقق اين رويكرد دور انديشانه، پاسخگو و گذر از اين مرحله حساس، حصول به وفاق ملي و دستيابي به سازكارهاي مبتني بر عزم عمومي و خلق مفاهيم جديد بين نظام هاي سياسي، اقتصادي و اداري دست اندركار كه بطور مستقيم و غيرمستقيم در مديريت بهره برداري و ارايه خدمات مربوط به آب مؤثر مي باشند از الزامات اصلي و مؤلفه تعيين كننده اين رويكرد محسوب ميشود.

 

جهت مشاهده کامل متن بیانیه فایل پیوست را لطفا دانلود نمایید.

تعداد بازدید : 2830