این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

ضرورت همبستگي ملي، اقدام و عمل
براي كاهش تلفات بيش از 9 ميليارد مترمكعب آب با اعمال مديريت كاهش ضايعات
محصولات غذايي در شرايط بحران آب كشور

 مقدمه
ضايعات محصولات كشاورزي علاوه بر كاهش درآمد ملي و امنيت غذايي موجب تلفات قابل توجه آب نيز می گردد و بر بهره وری آب در سطح ملی اثرگذار است. سال زراعی 93 - 1392 با مصرف حدود 77/5 میلیارد مترمکعب آب 83/7 میلیون تن محصول زراعی و باغی (آبی) در کشور تولید شده است.
  
طبق بررسي و ارزيابي كارشناسي، ميزان ضايعات براي كل محصولات كشاورزي از مرحله برداشت در مزرعه تا عرضه در بازار و قبل از مصرف در سطح خانوار و جامعه حدود 12 % و تلفات آبي ناشي از اين ضايعات حدود 9/3 ميليارد متر مكعب برآورد شده است كه حدود 45 درصد حجم ذخيره شده آب سدها در همان سال 20/59 ) است. حجم بالاي ضايعات توليدات كشاورزي كه قابل كاهش است و منجر به زيان هاي اقتصادي ) مي گردد، نيازمند توجه جدي و اهتمام كامل تصميم گيران، برنامه ريزان، كارشناسان و ذينفعان به بهبود وضعيت و كاهش ضايعات محصولات توليدي و نهايتا جلوگيري از هدر رفت آب ناشي از اين ضايعات مي باشد. 
اين بررسي در بين كليه محصولات كشاورزي، 17 محصول مهم و عمده زراعي و 6 محصول عمده باغي كه بيشترين مصرف آب را به خود اختصاص داده اند انتخاب و سپس با استفاده از منابع موجود و نظريات كارشناسي مقادير ضايعات اين محصولات تعيين و به كل توليدات آبي زراعي و باغي تعميم داده شد. مقادير ضايعات هفده محصول منتخب زراعي بين 3 تا 17 و شش محصول منتخب باغي بين 6 تا 19 درصد در نوسان بوده است. كمترين ضايعات مربوط به يونجه، ذرت علوف هاي، پسته و نيشكر بوده و بيشترين ضايعات به انگور، خرما، گندم و سيب زميني اختصاص داشته است.

 

جهت مشاهده کامل متن بیانیه فایل پیوست را لطفا دانلود نمایید.

تعداد بازدید : 2872