سه شنبه, 16 دی 1399 ساعت 06:17

ترجمه، تدوین و انتشار دو کتاب جدید

 

 

ترجمه، تدوین و انتشار دو کتاب "وضعیت منابع زمین و آب جهان برای غذا و کشاورزی" و "مدیریت پایدار آب زیرزمینی: مفاهیم و ابزارها " قدمی در راستای ارتقای دانش متخصصان و سیاست­‌گذاران عرصۀ مدیریت آب و کشاورزی کشور می­‌باشد.

کتاب "وضعیت منابع زمین و آب جهان برای غذا و کشاورزی" که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تهیه شده است، اطلاعات و تحلیل جامعی از وضعیت موجود، روندها و چالش­‌هایی را که مهم­‌ترین عوامل تولید کشاورزی، یعنی زمین و آب با آن روبرو هستند را ارائه می­نماید. همچنین نمونه­‌های زیادی از اقدام­‌های موفق در مدیریت مؤثر و پایدار منابع در نقاط مختلف جهان نشان داده شده است.

کتاب "مدیریت پایدار آب زیرزمینی: مفاهیم و ابزارها"  نیز که توسط بانک جهانی و شبکه مشارکت جهانی آب تهیه شده است، با تمرکز بر مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمینی، به بیان مسائل مربوط به مدیریت این منابع و اصول و مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و قانونی حکمرانی منابع آب زیرزمینی می­‌پردازد.

امید است حاصل این تلاش ها بتواند برای بهبود وضعیت منابع آب و ارتقای مدیریت و حکمرانی آن مؤثر واقع گردد.

برای بارگذاری کتاب‌ به لینک‌های زیر  مراجعه فرمایید: