شنبه, 14 اسفند 1400 ساعت 05:38

برگزاری غیرحضوری روز ملی آب

 

 

بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل آمده در کمیته راهبری هفتمین بزرگداشت روز ملی آب، با توجه به شرایط جامعه از لحاظ اشاعه ویروس امیکرون و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی مقرر شد برنامه‌ها به‌صورت کاملا غیرجضوری و در قالب سه برنامه تلویزیونی از برنامه رویش شبکه آموزش پخش شود. جدول پخش به شرح ذیل است: