معرفی مرکز

با توجه به نقش و اهمیت بخش کشاورزی و آب در اقتصاد و فضای کسب و کار کشور و توجه به فعالان این عرصه‌ها و در اجرای ماده 91 اصل 44 قانون اساسی که در آن یکی از وظایف محول به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (که از این پس در این اساسنامه اتاق ایران نامیده می‌شود) طبق قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون، در اولویت قراردادن اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی در برنامه‌های خود و دایر نمودن «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» به منظور ارتقا توانمندی خود در این بخش‌ها می‌باشد؛ اتاق ایران به منظور اجرایی‌کردن این وظیفه، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را (که از این پس در این اساسنامه مرکز نامیده می‌شود) طبق مفاد این اساسنامه تاسیس می‌نماید. 

در اجرای مفاد تبصره بند (الف) ذیل ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، "مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب" (غیر دولتی) در اتاق ایران تاسیس می‌شود. این مرکز نهادی است عام‌المنفعه که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی است و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی مصوب هیأت امناء اداره خواهد شد. 

 

خواندن 5405 دفعه
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
ارتباط با ما
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵ - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان جدید ، طبقه ۳
صندوق پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹
تلفن: ۸۵۷۳۲۸۴۳-۸۵۷۳۲۸۴۹
پست الکترونیکی: info@awnrc.org
telegraminstagram