گزارش های ادواری

گزارشات ادواری 1- گزارش های اقتصاد کشاورزی 2- گزارش های تجارت محصولات کشاورزی 3- چکیده گزارش امنیت غذایی 4- چکیده های آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی 4-1- سال 1397 4-2- سال 1398
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
ارتباط با ما
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵ - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان جدید ، طبقه ۳
صندوق پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹
تلفن: ۸۵۷۳۲۵۸۵۵-۸۵۷۳۲۸۵۱
پست الکترونیکی: info@awnrc.org
telegraminstagram