دوشنبه, 06 تیر 1401 ساعت 05:20

 

 

 

 

تغییر اقلیم و اثرات آن برآفات، علف‌های هرز و بیماری‌های گیاهی

 

تغییر اقلیم و گرم شدن زمین یکی از بزرگ ترین تهدیدها برای حیات انسان در طول چند دهه ی آینده است. تغییر اقلیم به مجموعه ای گسترده از پدیده های جهانی گفته می شود که دلیل اصلی وقوع آن ها استفاده از سوخت های فسیلی و رهاسازی گازهای مختلف در اتمسفر زمین است. پیش بینی شده است که ۲۰ درصد خسارت ناشی از تغییر اقلیم در جهان، در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد. این امر پیامدهای عمده ای بر تولید مواد غذایی جهان بر جای می‌گذارد. اثرات ناشی از گرمایش زمین از جمله کمبود منابع آب، باعث کاهش تولید در برخی مناطق می‌شود و با افزایش جمعیت، چالش تأمین غذا، ابعاد بزرگتری پیدا می‌کند. بنابراین ضرورت دارد سایر عوامل محدود کننده در تولید محصولات کشاورزی، از جمله آفات و بیماریهای گیاهی کنترل شوند. در این مقاله تاثیرات تغییرات آب و هوایی که می‌تواند از دو طریق، مستقیم، یعنی اثر روی تغییرات فصلی جمعیت حشرات، و غیرمستقیم یعنی بالا بردن کیفیت تغذیه‌ای گیاه و افزایش شکارچیان، آفات را تحت تأثیر قرار دهد، مورد بررسی قرار دهد. همچنین، به طور عمده، پویایی و اپیدمی بیماریهای گیاهی نیز که تحت تأثیر تبعات مستقیم تغییرات اقلیمی مانند تغییرالگوی بارش، رطوبت نسبی هوا، افزایش درجه حرارت و سرعت باد قرار میگیرد و به طور غیر مستقیم نیز به وسیله ی فاکتورهایی مانند تغییر الگوی کشت و تغییر پراکنش و فعالیت ناقلین، تحت تأثیر است، مطالعه شده است.

 

جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.